Alltime plus klubbrekordlistor

Gädda sjö

Uppdaterad 100325

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 15840 2007 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
2 13900 2004 Västerbotten Trolling Henrik Eriksson
3 13150 1999 Norrbotten Flötmete Rickard Larsson
4 12850 1995 Västerbotten Trolling Krister Wallmark
5 12100 2000 Västerbotten Trolling Rickard Larsson
5 12100 2010 Norrbotten Ismete Mats Nilsson
Snitt 13570        

Gädda å/älv/hav
Uppdaterad 100325

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 14350 2004 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
2 14020 2007 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
3 13600 2001 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
4 13500 2004 Norrbotten Spinn Krister Wallmark
5 12950 1996 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
Snitt 13680        

Gädda trolling
Uppdaterad 100325

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 15840 2007 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
2 14350 2004 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
3 14020 2007 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
4 13900 2004 Västerbotten Trolling Henrik Eriksson
5 13600 2001 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
Snitt 14340        

Gädda spinn
Uppdaterad 110613

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 13500 2004 Norrbotten Spinn Krister Wallmark
2 12760 2004 Norrbotten Spinn Krister Wallmark
3 12100 2003 Norrbotten Spinn Krister Wallmark
4 12080 2004 Norrbotten Spinn Ari Kinnunen
5 12070 2011 Norrbotten Spinn Ari Kinnunen
Snitt 12500        

Gädda mete
Uppdaterad 100325

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 13150 1999 Norrbotten Flötmete Richard Larsson
2 11400   Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
3 10900 2002 Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
4 9850   Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
5 9650   Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
Snitt 11000        

Gädda ismete
Uppdaterad 110110

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 12125 2002 Norrbotten Ismete Krister Wallmark
2 12100 2010 Norrbotten Ismete Mats Nilsson
3 11200 2011 Norrbotten Ismete Mats Nilsson
4 11120 2010 Norrbotten Ismete Mats Nilsson
5 10940 2006 Norrbotten Ismete Krister Wallmark
Snitt 11500        


Nedan gäller klubbrekord (klubben bildades 2006)

Gädda trolling
Uppdaterad 110304

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 15840 2007 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
2 14020 2007 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
3 12800 2008 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
Snitt 14220        

Gädda spinn
Uppdaterad 110613

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 12070 2011 Norrbotten Spinn Ari Kinnunen
2 11220 2007 Norrbotten Spinn Krister Wallmark
3 10720 2009 Norrbotten Spinn Krister Wallmark
Snitt 11340        

Gädda ismete
Uppdaterad 110304

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 12100 2010 Norrbotten Ismete Mats Nilsson
2 11200 2011 Norrbotten Ismete Mats Nilsson
3 11120 2010 Norrbotten Ismete Mats Nilsson
Snitt 11470        

Gädda vertikal jigging
Uppdaterad 131012

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 10200 2013 Norrbotten Vj Mats Nilsson
2 8000 2013 Norrbotten Vj Mats Nilsson
3 7700 2013 Norrbotten Vj Mats Nilsson
Snitt 8430        

Gös trolling
Uppdaterad 120810

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 6940 2012 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
2 6900 2011 Norrbotten Trolling Mats Nilsson
3 6800 2011 Norrbotten Trolling Mats Nilsson
Snitt 6880        

Gös spinn
Uppdaterad 110304

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 7900 2009 Norrbotten Spinn Krister Wallmark
2 3880 2007 Norrbotten Spinn Krister Wallmark
3 3070 2006 Norrbotten Spinn Ari Kinnunen
Snitt 4950        

Gös vertikal jigging
Uppdaterad 130922

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 3380 2013 Norrbotten Vj Mats Nilsson
2 3290 2013 Norrbotten Vj Mats Nilsson
3 3010 2013 Norrbotten Vj Mats Nilsson
Snitt 3230        

Abborre trolling
Uppdaterad 110824

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 1200 2010 Norrbotten Trolling Mats Nilsson
2 1150 2011 Norrbotten Trolling Mats Nilsson
3 1120 2010 Norrbotten Trolling Mats Nilsson
Snitt 1160        

Abborre spinn
Uppdaterad 110304

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 1920 2006 Norrbotten Spinn Ari Kinnunen
2 1650 2006 Norrbotten Spinn Ari Kinnunen
3 1410 2010 Norrbotten Spinn Mats Nilsson
Snitt 1660        

Abborre ismete
Uppdaterad 110304

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 1480 2006 Norrbotten Ismete Ari Kinnunen
2 1430 2006 Norrbotten Ismete Ari Kinnunen
3 1360 2006 Norrbotten Ismete Krister Wallmark
Snitt 1420        

Abborre vertikal jigging
Uppdaterad 130922

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 1300 2012 Norrbotten Vj Krister Wallmark
2 1050 2013 Norrbotten Vj Krister Wallmark
3 960 2012 Norrbotten Vj Krister Wallmark
Snitt 1100        

 

Startsidan

Rekordbedömning

Båtrekord