Krister med Norrbottensruda på 1625 gram
under en rudasatsning 1996