Prospects

Rickard med fin trolling lax Ari med Luleälvs lake på 3890 g Vacker röding Storöring Ari insjööring 5900 g Krister insjööring 6700 g
     
 

 

Tillbaka Startsidan