Den inristade motiveringen på priset lyder:
”Har satt Norrland på gäddkartan och är ett föredöme för C&R
samt medverkar till en attitydförändring om gäddans status i Norr”