Att lyfta gäddor

Klarar inte stora fiskar lodrätta lyft? Nej, i alla fall inte alla sorters fiskar. Fiskejournalens nät upplaga rapporterar nedanstående minst sagt tänkvärda rader.

"BogaGrip, eller läppgrepp som de också kallas, greppar kring fiskens underkäke och påstås orsaka fisken minimal skada. Detta bestrids nu av flera forskare.
Ron Taylor vid Florida Marine Research Institut säger I amerikanska fisketidningen Sportfishing att stora fiskar aldrig skall lyftas ur vattnet i underkäken, eftersom detta skadar de broskartade ligament som förenar fiskens huvud och kropp. En fisk som skadats på det sättet svälter ihjäl eftersom ligamenten har en viktig uppgift vid fiskens kraftfulla sväljrörelser.
En erfarenhet som understryker risken med att väga fisken i underkäken gjorde fiskeribiologen Alf Hogan i Australien. Hogan vägde 50 stora avelsexemplar av barramundi, en populär sportfisk med utseende som en nilabborre. Efter vägningen placerades fiskarna i en bassäng där inom tio dagar samtliga oförklarligt dog. Hogan fick skaffa en ny uppsättning avelsfiskar, som denna gång innehöll också mindre fiskar. Inom några dagar hade de stora exemplaren dött, medan de mindre fortfarande levde.
Hogan hade vägt fiskarna hängande i underkäken. En tredje omgång av stora barramundi vägdes i stället vilande en vågpåse. Nu överlevde samtliga.
Hogan blev nyfiken och undersökte vad som händer när fisken vägs hängande i underkäken. Han hade noterat att det ibland knakade i fisken när den lyftes i käken. Han mätte fiskarna liggande horisontellt och sedan hängande och upptäckte att längden i genomsnitt ökade med 3,5 cm när fisken hängde i underkäken.
I en ny informationsbroschyr om catch and release utgiven i Florida finns en bild av en fisk hängande i ett läppgrepp. Bilden är överkorsad med ett stort rött kryss. En annan bild visar en fiskare med en läppgreppad fisk, men hållen i horisontellt läge med fiskarens hand under fiskens bok. Den bilden är markerad med stor grön bock.
När vi i Fiskejournalen nr 7-8/2003 skrev i om läppgreppen, noterade vi viss tveksamhet om det lämpliga att lyfta fisken i underkäken. Det är uppenbart att man ? om man absolut måste lyfta fisken ur vattnet ? alltid skall stödja den under buken med andra handen eller hela underarmen. Om man håller fisken på det viset fungerar naturligtvis inte läppgreppets inbyggda våg och man kan då undra om de alls har några fördelar.
Sannolikt är en håv med knutfritt nät fortfarande den skonsammaste metoden att bärga en tung fisk. Skall fisken vägas görs det bäst med fisken kvar i håven eller lagd i en vågpåse"

(Kopierat från fiskejournalens nät upplaga)

Kommentar

Hur stor vikt ska man som gäddfiskare lägga vid detta? Ja, det är omöjligt att veta säkert. Men jag har försökt höra mig för lite med andra, och fått en del info. Så länge inget annat framkommer så är mitt tips som följer.

Romstinna över några kilo (helst inga alls) bör man inte alls ha hängande lodrätt. För där tillkommer faktorn med stora tunga romsäckar. Ett tips är att sätta enda handen under gäddan om man vill lyfta in den i båten (eller till land)

I övrigt så bör man också vara försiktig. Har hört om någon som snabbt väger sina gäddor hängandes lodrätt och gjort återfångster på dem. Vissa gäddor hade ökat i vikt vissa minskat. Men han påpekade att han var snabb och att han nästan alltid hann med att se om gäddan skulle sprattla och att han då la ned gäddan. Så det kanske går bra om en gädda på 10 kg hänger helt still när någon låt säga lyfter den med ett läppgrepp. Men om den börjar sprattla så blir tyngden på gäddan ruskigt mycket högre. Det kan mycket väl vara det som gör att gäddans ligament tar skada och gäddan kommer att svälta ihjäl. Det är ju dumt att riskera om man säger så, genom att ingen verkar veta säkert hur det förhåller sig med gädda.

Så man får helt enkelt känna efter själv vad man tycker och tror. Personligen så väger jag de största i vågsäck. Nu är det ju också så att många gäddor väger man inte alls. Men de stora vill man ju väga.

Krister Wallmark

 

Artiklar Startsidan

Copyright © 2005/2006 TEAM NORTH PREDATOR