Team North Predator (TNP)
En liten specimenfiskeklubb från norr som bildades 2006.
Nedan följer klubbrekorden för Sveriges 3 "stora" predatorfiskar.

Abborre 1920 g Norrbotten 2006
Gädda 15840 g Norrbotten 2007
Gös 7900 g Norrbotten 2009