Skapligt liten båt
Skapligt liten båt. Notera att fötterna hålls på relingen. Här Krister med harr på
1255 g. Har flera gånger använts med ekolod, balja för levande betesfisk plus
ankare etc. Trångt...?? Båten är klassad för drygt 90 kg totalvikt. Under denna
fiskeresa gick det hål i den, så luften pyste sakta ut. Men det gick bra. Mer
krisartat var det då Krister flera år innan använde den till att lia upp en
rudaplats i vassen i en sjö med svår dybotten. Vid ett tillfälle så gick
vassen av lättare än beräknat och lien drogs in i båten. Snabb rodd
in och båten sjönk precis när Krister nådde land. Botten var så dyig
att risken hade vart stor att inte få loss fötterna vid ett plurr.