Ruda  
Uppdaterad 060101

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 1625 96 Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
2 1600 96 Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
3 1600 97 Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
4 1535 98 Norrbotten Bottenmete Krister Wallmark
5 1515 98 Norrbotten Flötmete Krister Wallmark

 

Tillbaka Startsidan