Röding  
Uppdaterad 060101

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 2375 03 Norrbotten Isfiske Krister Wallmark
2 2250 03 Norrbotten Trolling Henrik Eriksson
3 1785 01 Norrbotten Trolling Krister Wallmark
4 1400 03 Norrbotten Isfiske Krister Wallmark
5          

 

Tillbaka Startsidan