Braxen  
Uppdaterad 100119

PLATS

VIKT (G.)

DATUM

PLATS METOD

FÅNGSTMAN

1 3770 90 Norrbotten Bottenmete Mats Nilsson
2 3300 92 Norrbotten Flötmete Mats Nilsson
3 3280 01 Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
4 3260 02 Norrbotten Flötmete Krister Wallmark
5 3150 01 Norrbotten Flötmete Krister Wallmark

 

Tillbaka Startsidan