Grov gädda oktober 2007. Vikten står under nästa bild (så läge finns för viktgissning)