Krister 121 cm 11760 g, 2006.
Krister 121 cm 11760 g, 2006.