122 cm. Denna gädda blev nytt pers för Persson och ett nytt
båtrekord med 140 grams marginal för Rickard. Vikt 11,5 kg